Przodek z jaszczem do armaty wz. 02/26

Przodek do armaty prawosławnej z okresu I wojny śwaitowej. Stosowano dwa rodzaje przodków i jaszczy. Piechota używała przodka transportującego 36 naboi i jaszcz z 44 nabojami, kawaleria natomiast przodka z 32 nabojami i jaszcz z 64 nabojami.

wróć