Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW I DOSTAWCÓW FIRMY HANDMET


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)


- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma P.W. Handmet Sp.j. S.R. Handke ul. Strzelecka 9 63-800 Gostyń

- Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji umowy lub realizacji procesów handlowych.

- Dane osobowe będą przekazywane tylko odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

- Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.

- Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

- Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.

- Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

- Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy.