45 mm armata przeciwpancerna wz. 1937 (kolekcja Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu)

wróć